MARTINIKRING

Kaart niet beschikbaar

woensdag - 14 nov
10:00 - 12:00

Van


De Martinikring, de oecumenische gespreksgroep van Reahûs en omkriten komt ook dit jaar weer een paar keer bij elkaar. De eerste keer is op woensdagmorgen 14 november en dat is dan in de doopsgezinde kerk in Itens (Hearedyk 31) van 10.00 tot 12.00 uur.
De gespreksmorgens worden geleid door Ds. Riemer Praamsma, ds. Flora Visser-Enkhuizen en Pastor Lucas Foekema.

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.