Skip to content

04 dec - zondag
10:00 - 11:00

Plaats:
Sint Josephkerk - Heeg
Sint Josephkerk - Heeg

Van


speciaal aandacht voor Sjoerd van der Veen                                                           
uit dankbaarheid.

In deze viering waar U allen van harte welkom bent willen we speciaal afscheid nemen van Sjoerd van der Veen. Hij gaat Heeg verlaten en in Groningen wonen. Wij wensen hem natuurlijk heel veel geluk aldaar. We zullen hem heel erg missen.

Hij heeft zoveel betekend in onze parochiegemeenschap. Wij denken natuurlijk aan het Sint Caeciliakoor dat hij zoveel jaren als dirigent heeft begeleid op een muzikale maar ook op een heel beminnelijke wijze.

Hij was natuurlijk een man die de oecumene een groot hart toedroeg en vaak bij oecumenische vieringen betrokken. Sjoerd stond aan de basis van heel veel muzikale activiteiten in Heeg. Hij componeerde koorwerken, kinderliederen, liedbewerkingen, muziek bij theaterstukken en wat niet al. Het kan dus niet anders dan dat de muziek centraal staat in deze viering.

Sjoerd dirigeert op 4 december een samengesteld koor met liederen die hem aanspreken.  En wat dat betreft is de Advent ook een heel dankbare periode. En we doen dat natuurlijk oecumenisch.

In de viering gaan voor ds. Annelieke Warnar en pastor Lucas Foekema. De viering begint wat later om 10.00 uur. En daarna is er natuurlijk gelegenheid om nog even na te praten bij een bakje koffie en om afscheid te nemen van Sjoerd. Hoewel hij vast met Heeg verbonden zal blijven op welke wijze dan ook.