Oecumenische viering in de RK kerk

zondag - 20 jan
09:30

Plaats:
Sint Josephkerk
Sint Josephkerk

Van


Dominee A. Warnar en Pastor L. Foekema

De derde week van januari staat in het teken van het gebed voor de eenheid van de kerken.
Door de eeuwen heen hebben er helaas overal in de wereld kerkscheuringen en -scheidingen
plaatsgevonden. Gelukkig vindt er een hoop toenadering plaats en gaat het goed met de
oecumene in Heeg. Toch beseffen we dat al die scheidingen niet Gods bedoeling zijn en
daarom vindt er elk jaar een week van gebed voor de eenheid plaats. Een kerk in de wereld
levert daarvoor een thema en voorbeeldliturgie aan. Dit jaar komt de liturgie uit Indonesië en
is het thema: recht voor ogen.
Omdat begrip voor elkaar en ontmoeting in de oecumene belangrijk zijn, drinken we
voorafgaand aan de viering (om 9.30 uur) koffie, de viering begint om 10.00 uur.
Pastor Foekema en ds. Warnar zijn de voorgangers.
Koperkwintet Charivari verleent muzikale medewerking.

VOOR DE KINDEREN:
Voor de kinderen is er Sneinsklup in de zaaltjes achter de Ichthuskerk:
ook dat houden we oecumenisch. Alle kinderen zijn welkom. Om 10.00 uur
begint de Sneinsklup en na afloop kunnen de kinderen daar weer opgehaald worden.

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.