Skip to content

02 okt - zondag
09:30 - 10:30

Van


Zondagmorgen is er bij ons in de St.Martinuskerk te Reahûs geen viering maar wel in de Martenskerk te Scharnegoutum.
Het is een Oecumenische viering. Een viering voor jong en oud.
De vorige keer was de oecumenische uitwisseling bij ons in de kerk in Reahûs en wel op aswoensdag.
Nu zijn wij te gast in de PKN kerk in Scharnegoutum.
De viering staat in het teken van Sint Franciscus.
Immers het is bijna 4 oktober/dierendag.
In de viering zal een speciale gast langskomen die zal vertellen wie Fransciscus was.
De kinderen mogen natuurlijk hun knuffels meenemen.
Franciscus leefde in een onzekere tijd, de late middeleeuwen.
Hij durfde keuzes te maken die het christendom een nieuwe richting wezen. Een hele beweging van
minderbroeders ging in zijn voetspoor verder.
Zij noemden zich minderbroeder want je staat als mens nooit boven de ander. Je mag elkaars
broeder en zuster zijn. En zoals Franciscus dat zag, ook van broeder zon en zuster maan, van de vogels in de hemel en de dieren in het veld.

De viering begint om half 10.
De voorgangers zijn Ds. Lieke Weima en pastor Lucas Foekema.
Na de viering is er een kopje koffie, thee of fris om nog even na te praten.
Iedereen is van harte welkom.