21 jan - donderdag
19:00 - 20:00

Plaats:
- Geen

Van


Oecumenische viering van de gebedsweek voor de eenheid.
De Oecumenische vieringen kunt u volgen/terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl – zoek kerk Heeg – kies Protestantse gemeente Heeg.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Thema: “blijf in mijn liefde”

Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze zustergemeenschap heeft het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereid. De gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland. 

De week van gebed voor de eenheid is een gebedstraditie die al ruim 150 jaar bestaat. En wereldwijd bidden er miljoenen christenen mee. Door samen te bidden vieren en ervaren we de onderlinge verbondenheid en verwantschap. Tegelijk gaat het ook om een stukje verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

In Nederland doen naar schatting 200.000 mensen op verschillende manieren mee met dit initiatief. Ook in Heeg. Graag willen we U uitnodigen om op deze donderdagavond mee te bidden, de viering online mee te beleven: www.kerkdienstgemist.nl – zoek Heeg, kies PKN

Pastor Lucas Foekema