Skip to content

27 jan - vrijdag
19:00 - 23:55

Plaats:
Sint Martinushuis
Sint Martinushuis

Van


UITNODIGING LOCATIE SNEEK, PAROCHIE AVOND VRIJDAG 27 JANUARI 2023

UITNODIGING
Jaarlijkse parochieavond Sint Martinus a/d Singel Sneek
Vrijdag 27 januari 2023 om 19:00 uur Kerk en Martinushuis

Programma

 
19:00 uur Eucharistieviering
20:00 uur Jaarverslag locatie
Financieel verslag
PAUZE
21:00 uur Strafrechtadvocaat Peter Bonthuis over het wel en wee binnen de strafrechtadvocatuur
Nazit met borrel
22:30 uur Afsluiting
 
Iedereen is van harte welkom 
Locatieraad Sint Martinus

Over het werk van Peter Bonthuis:
Bonthuis Strafrechtadvocatuur is in het rechtsgebied strafrecht gespecialiseerd. Het strafrecht kan in commuun (algemeen) en bijzonder straf(proces)recht worden onderverdeeld.

Commune straf(proces)recht
Het commune straf(proces)recht is het bekendste onderdeel van het strafrecht en
staat voornamelijk in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering beschreven. De strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) zijn
in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Enkele voorbeelden: terroristische
misdrijven, openbare aanslagen, moord, doodslag, dood door schuld, (zware)
mishandeling, openbare geweldpleging, brandstichting, verkrachting, aanranding,
ontucht, bedreiging, belediging, diefstal, verduistering, heling, vernieling,
oplichting, afpersing, valsheid in geschrifte en witwassen.

Bijzondere straf(proces)recht
Het bijzondere straf(proces)recht is het onderdeel van het strafrecht dat in diverse
bijzondere wetten zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet
wapens en munitie, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de
economische delicten staat beschreven. Het detentierecht en het fiscale strafrecht
staan tevens in diverse bijzondere wetten beschreven. Het internationale strafrecht
staat voornamelijk in diverse verdragen beschreven. De strafbare feiten
(misdrijven en overtredingen) zijn in de diverse bijzondere wetten en verdragen
opgenomen. Enkele voorbeelden: doorrijden na ongeval, rijden onder invloed,
joyriding, rijden zonder rijbewijs en aanwezig hebben van of handelen in drugs,
wapens en/of munitie.

Mocht u alvast vragen hebben aan dhr. P.Bonthuis dan kunt u ze mailen naar
Wij zorgen er dan voor dat dhr. Bonthuis
deze vragen krijgt zodat hij de avond goed kan voorbereiden.