ROND DE KRIBBE – 27 dec 2019

27 dec - vrijdag
14:30

Plaats:
Sint Martinuskerk aan de Singel
Sint Martinuskerk aan de Singel

Van


Omdat tussen Kerstmis en Nieuwjaar onze Sint Martinuskerk aan de Singel ”feestelijk versierd” mooi staat te wezen, organiseren wij ook dit jaar weer een speciale samenkomst op 3eKerstdag,
VRIJDAG 27 DECEMBER
om 14.30 uur
In deze dienst gaat pastoor voor in woord en gebed en gezamenlijk met de verschillende koren worden er kerstliedjes gezongen. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen, in een extra verwarmde kerk. Na de viering is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers nog wat na te praten.

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar deze viering kunnen komen wordt, na inlevering van onderstaande strook, vervoer geregeld.

Hebt U vragen? Dan kunt U ons telefonisch bereiken onder het volgende nummer:
414682
Met vriendelijke groeten,
Ziekencomité
Sint Martinusparochie Sneek.

Vervoer “Rond de Kribbe”
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
(Dit strookje inleveren bij de Pastorie aan de Singel)