Skip to content

19 feb - zondag
16:00 - 17:30

Plaats:
Sint Josephkerk - Heeg
Sint Josephkerk - Heeg

Van


Op 19 februari willen we graag een viering houden in de stijl van Taize. We hebben eerder zo’n viering gehouden in onze kerk en dat was toen prachtig. Graag willen we ook dit keer de kerk daar speciaal voor inrichten met kaarsen en ikonen om dan met elkaar de prachtige liederen van Taize te zingen in een eenvoudige vesperliturgie. Naast het zingen van de Taizéliederen is er ruimte voor stilte, persoonlijk gebed en schriftlezing. 

Taizé is een Oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks vele duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa samenkomen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. De liederen van Taizé zijn eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is.

U bent van harte welkom.
Pastor Foekema