Vesperviering in de RK kerk, voorganger Dominee A. Warnar

zondag - 30 sep
19:30 - 20:30

Plaats:
Sint Josephkerk
Sint Josephkerk

Van


Oecumenische Werkgroep Heeg

Als Oecumenische Werkgroep Heeg zijn we in juni bij elkaar geweest. Voorgangers en dirigent van het vesperkoor zijn hier altijd bij aanwezig om een thema voor de vesper diensten in het volgende seizoen uit te zoeken. Dit jaar is het thema “Bomen”. Dit wordt verdeeld over 5 vesperdiensten met door de dirigent en voorgangers gekozen bijbel stukken. 

Een vesperdienst waar we stil zijn, luisteren naar koor en een korte overdenking met gebeden.  In de vesperdienst van 30 september is de keuze gevallen op “Boom van kennis van goed en kwaad”.       Psalm 1 wordt gelezen of gezongen en de liederen van het vesperkoor worden hier bij aangepast. 

De dienst begint om 19.30 uur en is in de R.K. Kerk. U bent van harte welkom!

De Oecumenische Werkgroep Heeg bestaat uit de volgende leden: Sybren Renema, Floor Pijnakker, Rinske de Jager, Nerie Tekstra en Wilma de Jong.

 

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.