Skip to content
Vastenaktie-A

06 apr - donderdag
17:00

Plaats:
Sint Martinushuis
Sint Martinushuis

Van


Schuift u weer aan?…

…bij de Vastenmaaltijd in het parochiehuis te Sneek op Witte Donderdag 6 april om 17:30 uur?


Voorafgaand aan de viering op Witte Donderdag, organiseert de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van de St. Antonius van Padua Parochie een Vastenmaaltijd in het parochiehuis te Sneek.


De Vastenactie van onze parochie staat in het kader van een project in Pakistan.


Tijdens de maaltijd zal er meer informatie gegeven worden over het project.

Deelname aan de maaltijd is gratis maar we komen aan het eind van de maaltijd wel langs met een collectebus voor een gift die geheel ten goede komt aan het project.


Aanmelden, tot uiterlijk maandag 3 april, is wenselijk via:

Blauwhuis Elbrich Witteveen Tel. 0515 579762
Heeg Suze Huitema Tel. 0515 442553
Reahus Julia Brandsma Tel. 06 25370444
Sneek Jeanette Hoekstra Tel. 06 26772047

 Of via de intekenlijsten in uw kerk.


Alvast dank voor uw aanmelding én bijdrage. We zien u graag op Witte Donderdag
6 april om 17:30 uur in Sneek. Inloop vanaf 17:15 uur.


Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vred
e


St. Antonius van Padua Parochie