Woord- en Communieviering, Sanfirden, pastor L. Foekema

zondag - 22 jul
09:00 - 12:00

Plaats:
Sint Josephkerk
Sint Josephkerk

Van


voor Tietsje Flapper – Jellesma;
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstra.

Zondag 22 Juli  Een Pelgrimstocht en kerkviering in Sanfjirden. 

Op zondag 22 juli is er bij ons in de kerk geen viering.  Het is de bedoeling om met elkaar naar het het kerkje van Sanfjirden te gaan. 

Vorig jaar was er in juli een viering op de boerderij. Dat was prachtig. 

Dit jaar wilden we op visite in het prachtige romantische kerkje aan de Ringwiel. Het is een soort vakantie-pelgrimstocht. Dat is ook het thema van deze vakantieviering voor jong en oud. Denk er om: 

de viering in de kerk van Sânfurd begint om 10.00 uur. 

Maar ik wil U ook graag uitnodigen mee te fietsen in onze tocht er naar toe. 

We verzamelen dan om 9.00 uur bij onze kerk. Daar wordt een verhaal verteld  en dan fietsen we samen over de Burd naar Sânfurd. 

Voor wie niet gaat fietsen en vervoer nodig heeft, dat kan geregeld worden.        Geef U dan even op bij Marjo Wezenberg tel. 0515-444850    Na afloop van de viering is er ook een kopje koffie of fris en wat lekkers en is de mogelijkheid om samen weer terug te fietsen naar Heeg.  

Bij slecht weer, is de viering gewoon in de kerk in Heeg.   

Maar we hopen op een zonnige pelgrimstocht naar Sânfurd. 

Gaat U mee?

Pastor Lucas Foekema

 

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.