Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

zondag - 01 mrt
09:30 - 10:30

Plaats:
Sint Josephkerk
Sint Josephkerk

Van


Voor Bernard de Jong en overleden familie      
Uit Dankbaarheid       
Stichting‘Tabir’ vertelt over hun project “Mijn school, Mijn toekomst”

A C T I E    I N    D E    V A S T E N                      

De oecumene in Heeg krijgt er een nieuwe loot bij: we gaan de komende 40-dagentijd samenwerken op diaconaal gebied voor het project “Mijn school, Mijn toekomst” van de Stichting Tabir als “Actie in de Vasten”.

“Stichting Tabir wil graag wat betekenen voor kinderen in nood. Met een kleine bijdrage van €1,00 per kind per dag kunnen wij de kinderen voorzien van wat ze nodig hebben. De ouders doen zwaar werk en hebben een loon waarvan ze niet of nauwelijks rond kunnen komen waardoor kinderen ook niet naar school kunnen. De stichting Tabir heeft het doel om ongeveer 250 kinderen in deze situatie te voorzien van onderwijs en zo bij te dragen in hun ontwikkeling.Het geld gaat niet rechtstreeks naar het sponsor kind, maar komt ten goede aan het project als geheel. Van dit geld worden ook de docenten, huur, elektriciteit en water betaald. Voor de school hebben we nieuw meubilair en nieuwe generators nodig”.

Initiatienemer van de stichting is de familie Andrews, met name moeder Venus en zoon Sammy. Onlangs is Pyt Bouwhuis, Oppenhuizen, op hun verzoek toegetreden tot het bestuur en heeft veel pionierswerk verricht voor het verkrijgen van een officiële status. De stichting is nu ingeschreven bij de KvK, heeft het ANBI keurmerk en een eigen website (www.tabir.nl). Ongeveer 21 jaar geleden is de familie Andrews in toen zeer bedreigende omstandigheden  naar Nederland gevlucht omwille van hun christen zijn. Ze wonen momenteel in Makkum.

Het begrip ‘tabir’ staat voor het realiseren van dromen. In het bijzonder de droom voor het realiseren van een bestendige toekomst voor kwetsbare kinderen in het noordwesten van Pakistan. In mei-juni van dit jaar zijn twee medewerkers van de stichting naar Pakistan afgereisd, alwaar ze goede connecties hebben. Zij hebben met eigen ogen gezien dat onze hulp broodnodig is.

Op verzoek verzorgt de stichting een presentatie tijdens kerkelijke vieringen – voor Heeg is dit op zondag 1 maart 9.30 uur in de St. Josephkerk en op zondag 8 maart 9.30 uur in de Haghakerk – en verder in scholen en woonzorgceentra en voor verenigingen. 

Voor verdere informatie en  illustratie treft u bij dit ‘Tijelûk’ een flyer aan en een enveloppe voor een donatie. Deze enveloppe kunt u, liefst goed gevuld natuurlijk, gedurende de 40-dagentijd inleveren in een daarvoor bestemde doos in de kerk die u bezoekt. Ook op de balie van Talma State  staat voor dit bijzonder goede doel een doos. Van harte aanbevolen!