Alphonsa (geboren Anna) Muttathupadatu, Bharananganam (Kerala), India; † 1946.

Afbeelding van Alphonsa Muttathupadata

http://www.heiligen.net/afb/07/28/07-28-1946-alphonsa_1.jpg

Feest 28 juli.

Zij werd op 19 augustus 1910 geboren in de Indiase deelstaat Kerala; volgens de een te Arpukara, volgens anderen te Kudamaloor.

Het ene bericht stelt, dat zij van jongs af niets liever wilde dan zich geheel en al aan de Heer toe te wijden. In een ander lezen wij, dat zij zich ernstig verwondde om zo aan een huwelijk te ontkomen; toen zij daarvan op wonderbaarlijke wijze genas, besloot zij in te treden bij de clarissen.

Daar nam zij de naam aan van zuster Alphonsa van de Onbevlekte Ontvangenis. Haar religieus leven schijnt een aaneenschakeling geweest te zijn van geestelijke en lichamelijke pijnen. Vol overgave droeg zij dat alles op aan haar geliefde Heer, en was voor haar omgeving een toonbeeld van geduld en beminnelijkheid.

Zij werd zalig verklaard in 1986.