Je vraagt je af - antwoorden op veelgestelde vragen - FAQ

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen. Mocht je naar aanleiding van de antwoorden hieronder nog vragen hebben, dan kan je de vraag mailen aan een van de adressen onderaan deze pagina. 

Website

De Sint Antonius van Padua parochie

De 4 kerken van de parochie, historie, bouw, doopvont, orgels, klokken, gebrandschilderd glas etc.

 • Er staan op dit moment reeds een aantal gegevens over de bouw en historie van 4 kerken in onze parochie op deze site kort beschreven. 

  Aan deze pagina’s wordt nog gewerkt!

 • Ook de doopvonten, het gebrandschilderde glas, de orgels, de klokken etc. staan op de site kort beschreven.

  Aan deze pagina’s wordt nog gewerkt

  • St Martinuskerk Sneek
  • Sint Vituskerk Blauwhuis (nog niet beschikbaar)
  • Sint Josephkerk Heech (nog niet beschikbaar)
  • Sint Martinuskerk Roodhuis (nog niet beschikbaar)
 • Pierre Cuypers bouwde de volgende 7 kerken in Friesland:

  Blauwhuis: Sint Vituskerk (1869-1871)
  De eerste van zeven kerken die Cuypers in het voornamelijk protestante Friesland zou bouwen. 

  Heeg: Sint Jozefkerk (1876)
  Hoewel Cuypers de competitie voor de opdracht won van architect A. Tepe werd hij wel verplicht om een aantal onderdelen van het ontwerp van Tepe te verwerken in de uiteindelijke bouwvorm.

  Sneek: St. Martinuskerk (1869-1871)
  Een kruisvormige basiliek.


  Dokkum
  : Sint Martinus en Bonifatiuskerk (1870-1872)
  Een kruisvormige basiliekmet vierkante toren aan de zuidzijde van het koor.

  Leeuwarden: Sint Bonifatiuskerk (1882-1884)
  De grootte van de Sint Bonifatiuskerk leverde in Leeuwarden de nodige weerwil op bij de overwegend protestantse bevolking. De kerk domineerde het stadsgezicht. Zeer bijzonder is de wijze waarop het koor is gebouwd. Op ingenieuze wijze is een spel van licht en ruimte ontstaan.

  Nes op Ameland: Sint Clemenskerk (1878)
  In het ontwerp van de kerk laat Cuypers zich leiden door de traditionele bouwstijl op Ameland, met lage muren en hoge daken. Veel van de houten onderdelen van de kerk zijn vervaardigd in de eigen werkplaatsen van Cuypers en vervolgens verscheept naar Ameland.

  Wijtgaard: O.L.V. Ten Hemelopnemingkerk (1870)
  De kerk, in de Romaans-Gotische stijl van veel kerken in de naburige provincie Groningen werd helaas in 1966 afgebroken.

Het geloof

 • De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd.

  De adventsperiode in 2018 loopt van zondag 2 december t/m maandag 24 december en duurt 23 dagen.

  Adventus
  Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

  Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  Vier zondagen
  De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.


 

Tenslotte: indien u vragen of opmerkingen hebt voor of over deze rubriek dan kunt u dit mailen aan:
Ton de Groot –  
of: Jan Joustra –  

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.