Skip to content

 

 
 

Blauwhuis

Foto-albums Blauwhuis

FotoAlbum Blauwhuis

Foto-albums

[wppa type=”covers” album=”51″]Any comment[/wppa]


zondag 5 april, 1e paasdag

Op zondag 5 april was het 1e paasdag, in de kerk was een gezinsviering onder leiding van pastor van Beek. Het was een mooie viering, waarin pastor van Beek met alle kinderen voor op het altaar een mooi verhaal vertelde. Tijdens de viering werd het bedrag bekend gemaakt dat de kinderen opgehaald hadden met de Vastenaktie op school, € 480! Na afloop mochten de kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin terwijl er in de pastorie koffie gedronken kon worden.

Afsluiting jongerencatechese

Op zaterdag 30 mei was er een afsluitende viering voor de oudste catechesegroep, m.m.v. het gelegenheidskoor. De jongeren Nora, Brecht, Rianne, Harm, Domien, Nynke, Berber en Fardau hebben de afgelopen 3 jaar catechese gevolgd onder begeleiding van hun ouders, pastor Jellema en pastor van Beek.
Er zijn verschillende dingen over het geloof aan bod gekomen tijdens deze 3 jaar, zoals de sacramenten, het oude en het nieuwe testament en er zijn leuke activiteiten gedaan. Zoals een speurtocht door de kerk en later over het kerkhof.
Samen hebben ze dit afgesloten in een viering met als thema “Jezelf worden”.
Na afloop was er voor hen en hun ouders koffie in de pastorie.