Franciscuszondag 2021

Geslaagde viering Franciscuszondag in de Sint Martinuskerk

Wat hebben we genoten van de prachtige eucharistieviering afgelopen zondag 3 oktober. Het is inmiddels wel duidelijk en verheugend om te zien dat sinds het versoepelen van de coronamaatregelen door de bisschoppen het aantal kerkgangers weer flink is toegenomen.

Naast de gebruikelijke gebeden, lezingen, gezangen en rituelen van een plechtige hoogmis waren er op deze zondag enkele bijzondere gebeurtenissen te vieren:

  • De voorstelling van de Eerste Communicantjes. Liefst 16 meisjes en jongens stelden zich voor en vertelden wat ze later willen worden.

 

Na de voorstelling aan de mensen in de kerk stelden de communicantjes zich op naast de zangers van de Young Angels.

Samen zongen ze vervolgens het offerandelied.

En dat klonk prachtig!

Misschien aankomende aspirantleden voor de Young Angels?

 

 

 

  • Wereld dierendag. Ook dit jaar waren de duiven van pastoor Van der Weide weer aanwezig en ook een enkel huisdier, die alle aandacht kregen.

 

 

 

 

 

 

  • De feestdag van Sint Franciscus. Op deze zondag wordt elk jaar de Sint Franciscusmis van Ton Le Duc gezongen, en ook nu was het weer puur genieten. Het 4-stemmige Onze Vader van deze mis kon wegens tijdgebrek helaas niet worden gezongen. Maar de gezamenlijke koren Sint Caecilia en the Young Angels waren geweldig op dreef, het enthousiasme spatte er vanaf.
  • Alweer haast een traditie is het Zonnelied van Sint Franciscus door D. Alaleone, gezongen door de straatzangers. We zijn blij dat we ook voor de parochianen thuis dit prachtige lied in het oud-Umbrisch kunnen laten horen.
  • Klik hier

    voor de geluidsopname.

Voor de liefhebbers was er na afloop weer gelegenheid voor een kopje koffie en een gratis praatje in het Sint Martinushuis. Al met al een geslaagde viering.

Dit bericht is zichtbaar tot 28 December 2021