HET “NIEUWE” ONZE VADER

Onze VaderOp de eerste zondag van de Advent, 27 november, zal in Nederland en Vlaanderen het Onze Vader klinken in een nieuwe vertaling in opdracht van de Wereldkerk. Dan zullen de katholieken in Nederland en Vlaanderen voor het eerst dit gebed bidden met de dezelfde woorden. Dat dit zou gebeuren werd reeds in april dit jaar door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen bekend gemaakt. Het Onze Vader is zonder twijfel een van de belangrijkste christelijke gebeden. Het behoort tot de eerste gebeden die wij onze kinderen leren; het wordt overal gebeden van de wieg tot aan het graf.
Het zal eventjes wennen zijn, want het Onze Vader is voor velen van ons een soort van lijfgebed. Als je daar iets aan veranderd is het net of iemand bij jou aan het behang staat te trekken, maar het mooie van de nieuwe vertaling is dat we het nu met nog meer mensen in ons taalgebied precies hetzelfde bidden. We bidden het nu dus tot over onze grenzen exact hetzelfde. Er zijn al enkele nieuwe toonzettingen van beschikbaar zodat het in de Mis of in de Woord & Communieviering gelijk kunnen zingen.

Hier volgt de tekst van het Onze Vader zoals we dat gewend zijn en de tekst van het nieuwe Onze Vader. U kunt vast thuis gaan oefenen en anders bidden we het samen in de kerk tijdens de liturgie.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade.

Nieuwe Nederlandse vertaling onze vader vanaf Advent 2016:

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Pastoor Peter van der Weide

Dit bericht is zichtbaar tot 31 December 2016