Skip to content

Het “nieuwe” Onze Vader

 
Nieuwe Nederlandse vertaling onze vader vanaf Advent 2016:

 

 

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.