Skip to content

Roodhuis

Historie parochie-locatie Roodhuis

geschiedenis van Roodhuis

Sint_Martinuskerk_Roodhuis
De geschiedenis van Roodhuis is eigenlijk de geschiedenis van de kerk en de Slachtedyk.
Een korte terugblik: In 1580 mocht pastoor Dominicus niet meer voorgaan in de kerk van Easterein, hij kreeg een klein pensioentje en vertrok naar de Pôlle bij Sânlean waar een paar boerderijen stonden en waar hij stiekem doorging
 Op de boerderij Slippens (de eerste schuilkerk) en later in het Blauwe Huys van Bongastate (de tweede schuilkerk) werden illegale kerkdiensten gehouden door mensen die trouw bleven aan het roomse geloof. Vanwege het isolement en omdat het niet opviel werd dit oogluikend toegelaten.
In 1709 kwam kapelaan Cramers vanuit het huis met het blauwe dak (= Bongastate ) waar destijds de katholieke Eastereinders bijeenkwamen naar de Oude Pôle bij Sânlean. Daar werd de derde schuilkerk in gebruik genomen. Dit kerkje had een rood dak. Dit om duidelijk te maken dat het was afgelopen met de diensten in het Blauwe huis. Ignatius Cramers of eigenlijk Franciscus wordt daarom beschouwd als de stichter van Reahûs.
 

Van buurtschap naar dorp
 
In 1762 wordt de vierde schuilkerk gebouwd door pastoor van Rijswijk. Dit kerkje wordt in 1850 “met 7 voet verlengd”. In 1891 wordt na jaren van voorbereiding o.l.v Pastoor ten Bokum begonnen met de bouw van de huidige St Martinuskerk In de loop der jaren komen er  meer huizen bij en langzaam groeit de buurtschap. In 1922 wordt de St Bonifaciusschool in gebruik genomen.
De blikvanger van het dorp is dus de fraaie Sint-Martinuskerk (1892). Naast de kerk zijn de school en het dorpscafé erg belangrijk .
 
Slachtedyk
 
Vanaf het Wad tot in het hart van Friesland kronkelt de Slachte: een droom van een dijk, van Oosterbierum tot Raerd, die trots uitsteekt boven het groene   weide-landschap. Al sinds de middeleeuwen ligt zij daar, altijd waakzaam om het opkomende water te keren en een beschermende arm te leggen om haar bewoners. Nu sluimert zij  als een rustend monument, maar eens in de vier jaar vindt er de beroemde Slachtemarathon plaats