Misintenties locatie Roodhuis

U kunt uw misintenties voor het komende jaar doorgeven aan Sippie Bootsma. Dat kan per mail : of of telefonisch 06 571 181 72
Als u geen wijzigingen doorgeeft zullen we de huidige intenties, zoals gebruikelijk, ook voor dit nieuwe jaar laten gelden.