diaconaal platform – VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor KANSKAARTPROJECT

Het diaconaal platform io Sneek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een
bijdrage willen leveren aan het kanskaartproject Sneek. Het kanskaartproject heeft als doel
de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te vergroten door middel van het
verstrekken van informatie over inkomensregelingen en voorzieningen. De
aanleiding voor dit project is dat er armoede bestaat in Nederland en de verwachting
is dat naar aanleiding van de coronacrisis het armoedeprobleem ook in onze stad
groter zal worden.

Voor wie?


Het kanskaartproject Sneek is bedoeld voor kwetsbare mensen die niet op de hoogte zijn van de
inkomensregelingen en aanvullende voorzieningen waar ze aanspraak op kunnen
maken en/of tegen moeilijkheden aanlopen bij het aanvragen. Het uitgangspunt van
het kanskaartproject is om deze informatie dichtbij kwetsbare burgers te brengen
(dus thuis) en persoonlijk te overhandigen.


Werkwijze


Door informatie over inkomensregelingen en voorzieningen aan huis te brengen en
ondersteuning te bieden aan de mensen die het betreft, krijgen zij eerder toegang tot
de financiële vergoedingen waar ze recht op hebben. Het middel dat wordt gebruikt
is de Kanskaart. Een kaart waar alle voorliggende voorzieningen op vermeld staan
waar iemand met een laag inkomen wellicht aanspraak op kan maken. Deze
Kanskaart wordt huis aan huis in een bepaalde wijk persoonlijk afgegeven en een
aantal dagen later wordt de bijgeleverde antwoordkaart opgehaald.
De opgehaalde vragen en verzoeken worden vervolgens doorgegeven aan de
papierwinkel van het Sociaal collectief en de thuis administratie van Humanitas die
vervolgens contact opnemen met de mensen die de antwoordkaart hebben ingevuld.

Door wie?


Het Kanskaartproject Sneek is een initiatief van het diaconaal platform Sneek i.o. Het
diaconaal platform is op zoek naar vrijwilligers die eind augustus, begin september
drie avonden beschikbaar zijn. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer drie keer twee
uur. De eerste avond is bedoeld om u als vrijwilliger te informeren over de
werkwijze, de tweede avond gaan we de Kanskaarten huis aan huis bezorgen en de
derde avond gaan we de antwoordkaarten ophalen.

Ik hoop dat u zich aangesproken voelt door bovenstaande en met ons mee wilt doen!

Ik zie uw reactie graag tegemoet. Aanmelden kan bij Kees van Kordelaar,
06-19905519,


kanskaartproject diaconaal platform io Sneek
diaconaal platform io Sneek

De diaconie Sneek van de Sint Antoniusparochie vind u ook op deze pagina: klik hier