KBO – Katholieke Bond voor Ouderen – Sneek eo

KBO-SneekKBO Sneek is een afdeling binnen de provinciale KBO Fryslân welke deel uitmaakt van de Unie KBO. De Unie KBO de grootste senioren-organisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspannings-activiteiten. Voor elk wat wils! Eén van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Website KBO-Sneek: klik hier


Samen sterk
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van  KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangen-behartiging.

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Van, voor en door leden
KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Er zijn meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

Bestuur
De vereniging KBO-PCOB heeft een bestuur, bestaande uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB. Boven dit bestuur staat een gezamenlijke ledenraad, bestaande uit de twee voltallige ledenraden van de Unie KBO en de PCOB.

Het bestuur KBO-PCOB functioneert als een toezichthoudend bestuur dat op strategisch niveau opereert. Het bestuur stelt het beleid t.a.v. de vijf speerpunten vast en richt zich op de ontwikkeling van KBO-PCOB naar ‘een vereniging van en met toekomst’. Dit beleid wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.


 


Voor de agenda van het klaverjassen en kienen:
zie onderaan deze pagina

Agenda KBO Sneek eo

dec 2018

datum/tijd evenement

vrijdag - 21 dec

15:30 Kerstviering KBO


Kienen voor KBO-leden

Coördinator is Tineke de Jager. (0515 423253). De bingomiddagen zijn in het Bonifatiushuis op woensdagmiddag en beginnen om 14:15 uur. Medewerkers zijn: Betty v.d. Zweep, Ida Boekema, Ineke van Solkema, Lenie Plantinga, Imelda de Jong, Siepie van der Laan, Agaath uit oude Groeneveld, Gré Hettinga, en Greetje ten Cate.

Data kienen 2018:

  • Geen evenementen

Klaverjassen voor KBO-leden

Coördinator is mevrouw L. Reinsma (0515 420458). De kaartmiddagen worden gehouden in het Bonifatiushuis op donderdag. De aanvang is om 14:00 uur. 

data klaverjassen 2018:

  • donderdag - 13 dec

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.