KERKBALANS 2024

Klik voorde invulpagina

Aankondiging van de Kerkbalans-actie 2024.
Wanneer wij terugkijken op de KB-actie 2023 dan kunnen wij ons gelukkig prijzen met parochianen die ten volle meewerken om de financiële behoefte van het totale parochie-gebeuren een stevige en betrouwbare basis te geven. Uw meer dan gewaardeerde jaarlijkse bijdrage bedraagt meer dan 40% van de totale parochie-begroting. Ook dit jaar vragen wij u om weer naar draagkracht uw bijdrage kenbaar te maken via de inschrijfmogelijkheden. Ook nu weer hebben wij er het volste vertrouwen in dat ook dit jaar dankzij u een mooi succes kan worden geboekt.

De parochie staat voor substantiële uitgaven. Er wordt hard gewerkt om de pastorieën van Blauwhuis en Heeg om te vormen tot appartementen en een optimale parochie-accommodatie, met het doel meer-opbrengsten te genereren t.b.v. de parochie-financiering. In het afgelopen jaar is de toren van de kerk in Reahûs gestabiliseerd. De verwarmingsinstallatie (gaskachels) van het Martinushuis in Sneek is afgekeurd en is onveilig gebleken. Ook hier moet actie ondernomen worden om in samenhang met noodzakelijke isolatie-maatregelen de te hoge energielasten het hoofd te bieden. De financiering van al deze zaken legt een groot beslag op onze financiële middelen, maar met uw steun gaat een en ander lukken, zonder de financiële continuïteit van de parochie in gevaar te brengen.

Derhalve bevelen wij u de actie kerkbalans 2024 bijzonder aan. Wij als parochiebestuur zullen er weer alles aan doen om onze geloofsgemeenschap gezond en levendig te houden.

Met vriendelijke groet,
Namens het parochiebestuur, Pastoor Peter van der Weide