Sneek

Kerkelijke vieringen locatie Sneek

Kerkelijke vieringen locatie Sneek


Voor de actuele agenda van locatie Sneek klik hier >>

Sint Martinuskerk – Singel 62
Zondag: 11.00 uur.
Dinsdag en donderdag: 08.45 uur.
Vrijdag: 19.00 uur.

De ringleiding, bedoeld voor mensen met gehoorproblemen, bevindt zich in het gehele middenschip.
Banken voor minder validen bevinden zich aan beide zijden van het middenschip, 2 banken voor de preekstoel.

Kapel Zorgcentrum Bonifatius – Jachthavenstraat 28
Maandag en woensdag: 09.00 uur.
Zaterdag, éénmaal per 14 dagen: 19.00 uur.
(aankondiging in het parochieblad)

Antonius Ziekenhuis – Bolswarderbaan 1
De eerste zondag van de maand om 10.00 uur.
(aankondiging in het parochieblad)


KINDERWOORDDIENST SINT MARTINUS SNEEK

KindernevendienstTijdens de Hoogmis op zondag is er voor de kinderen gedurende de woorddienst een eigen invulling.

De kinderen gaan o.l.v. 2 volwassenen naar het St. Martinushuis, waar zij op hun niveau met het thema van de viering omgaan.
 
Na de voorbeden komen zij terug in de kerk en is er gelegenheid voor hun verhaal en gebed.
 
In de schoolvakanties vervalt de kinderwoorddienst.
 
 
Contactpersoon: Walter Vogelvanger, Troelstrakade 3 – 8603 AN Sneek – tel. (0515) 41 53 39
e-mail:

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.