Heeg

Sint Josephkerk Heeg

Kindernevendiensten / kindervieringen

Iedere maand is er tijdens een viering aandacht voor de kinderen. Dit kan tijdens een kindgerichte viering zijn; Sint Maarten, Palmpasen, Eerste Heilige Communie, gezinsviering of tijdens de kinderlevendienst. Bij de kindernevendienst beginnen de kinderen in de kerk en worden vervolgens door de voorganger uitgenodigd om met de begeleiders naar het parochiezaaltje te gaan. Aan de hand van een thema wordt een verhaal verteld waarna de kinderen zelf aan de slag gaan; tekenen, knutselen, een spelletje doen of iets dergelijks. Wanneer de kinderen weer terug in de kerk komen laten zij de mensen horen of zien waarover ze gepraat hebben en wat ze gemaakt of gedaan hebben.

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.