Skip to content

Heeg

Kindernevendiensten / kindervieringen locatie Heeg

Kindernevendiensten / kindervieringen

Iedere maand is er tijdens een viering aandacht voor de kinderen. Dit kan tijdens een kindgerichte viering zijn; Sint Maarten, Palmpasen, Eerste Heilige Communie, gezinsviering of tijdens de kinderlevendienst. Bij de kindernevendienst beginnen de kinderen in de kerk en worden vervolgens door de voorganger uitgenodigd om met de begeleiders naar het parochiezaaltje te gaan. Aan de hand van een thema wordt een verhaal verteld waarna de kinderen zelf aan de slag gaan; tekenen, knutselen, een spelletje doen of iets dergelijks. Wanneer de kinderen weer terug in de kerk komen laten zij de mensen horen of zien waarover ze gepraat hebben en wat ze gemaakt of gedaan hebben.