Programma 2022 van het KVG van Sneek

Het KVG Sneek is opgericht in 1980.

Embleem.JPG

KVG = Katholiek Vrouwen Gilde

Aantal leden: 80

Contributie: Euro 25,00 per jaar

We komen elke 3e dinsdagavond van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur.

_____________________________________________________________________________

WAT STELT ONS EMBLEEM VOOR ?

Het zijn gestileerde vrouwenfiguren die de afdelingen symboliseren.

De cirkel staat voor de ronde vergadertafel en symboliseert overleg en onderling gelijkwaardig verbondenheid.

DE DOELSTELLING VAN HET KATHOLIEK VROUWEN GILDE:

Het KVG is een eigentijdse vrouwenorganisatie: het staat open voor alle vrouwen van alle leeftijden die streven naar een persoonlijke ontplooiing in contact met anderen.

Het KVG wil een ontmoetingsmogelijkheid zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in gezin, kerk en samenleving.

En daar aan, waar nodig, een positieve bijdrage te leveren.

______________________________________________________________________________

HET PROGRAMMA VAN DIT JAAR IS:

15 febr.               De Voedselbank

15 maart             Mevr. Doorenbos, oogarts

29 maart             Bloemschikken

19 april               Tuinen en Balkon door Hans van Wieren

April                   Ledenreisje

10 mei                High Wine

24 mei                Fietstocht

20 september     Gezellige avond

18 oktober         Lezing Politie door Bennie Walta

15 november     Tiny Faber met gedichten

20 december      Kerstviering

_________________________________________________________________________________

BESTUURSLEDEN:

Voorzitter              Janny Bits Jongsma

Secretaris              Lenie ten Have, tel. 0515-414414

Penningmeester     Esther Walta

Lid                         Annie Kuipers

Lid                         Anna Mous