Nieuws van het Katholiek Vrouwengilde van Sneek

Het Katholiek Vrouwen Gilde KVG Sneek – Jaar 2021.

Embleem.JPG

KVG = Katholiek Vrouwen Gilde

Aantal leden: 80

Contributie: Euro 25,00 per jaar

We komen elke 3e dinsdagavond van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur.

_____________________________________________________________________________

WAT STELT ONS EMBLEEM VOOR ?

Het zijn gestileerde vrouwenfiguren die de afdelingen symboliseren.

De cirkel staat voor de ronde vergadertafel en symboliseert overleg en onderling gelijkwaardig verbondenheid.

DE DOELSTELLING VAN HET KATHOLIEK VROUWEN GILDE:

Het KVG is een eigentijdse vrouwenorganisatie: het staat open voor alle vrouwen van alle leeftijden die streven naar een persoonlijke ontplooiing in contact met anderen.

Het KVG wil een ontmoetingsmogelijkheid zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in gezin, kerk en samenleving.

En daar aan, waar nodig, een positieve bijdrage te leveren.

______________________________________________________________________________

HET PROGRAMMA VAN DIT JAAR IS:

Januari: Mis en jaarvergadering

Februari: Politie en veiligheid – B. Walta

Maart: Lezing Voedselbank

April: Tuinen en balkon-Hans van Wieren

Mei: High wine

September : Gezellige avond

Oktober: De Poëzie boom-Henk Dillerop

November: Pastoraal werk- Lidy Langendijk

December: Kerstviering

Ook hebben we activiteiten overdag; zoals Bloemschikken, Ledenreisje, High wine en een Fietstocht.

_________________________________________________________________________________

BESTUURSLEDEN:

Voorzitter.            : Janny Bits Jongsma tel. 06-25544194

Secretaris.            :  Annie Kuipers.            tel. 0515-427430

Penningmeester. :  Esther Walta              tel. 0515-423940

Bestuurslid           :  Lenie ten Have          tel. 0515-414414