KVG van Sneek

Agenda K.V.G.

 KVG = Katholiek Vrouwen Gilde
Het KVG Sneek is opgericht in 1980.
Aantal leden: 80
Contributie: Euro 25,00 per jaar
We komen elke 3e dinsdagavond van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur.

_____________________________________________________________________________

WAT STELT ONS EMBLEEM VOOR ?

Het zijn gestileerde vrouwenfiguren die de afdelingen symboliseren.
De cirkel staat voor de ronde vergadertafel en symboliseert overleg en onderling gelijkwaardig verbondenheid.

DE DOELSTELLING VAN HET KATHOLIEK VROUWEN GILDE:

Het KVG is een eigentijdse vrouwenorganisatie: het staat open voor alle vrouwen van alle leeftijden die streven naar een persoonlijke ontplooiing in contact met anderen.

Het KVG wil een ontmoetingsmogelijkheid zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in gezin, kerk en samenleving.

En daar aan, waar nodig, een positieve bijdrage te leveren.

_________________________________________________________________________________

BESTUURSLEDEN:

Voorzitter              Janny Bits Jongsma

Secretaris              Lenie ten Have, tel. 0515-414414

Penningmeester     Esther Walta

Lid                         Annie Kuipers

Lid                         Anna Mous