Close
Skip to content

KVG – Katholiek Vrouwengilde van Sneek stelt zich voor

KVG - Katholiek Vrouwengilde van Sneek

KVG Sneek bestaat dit jaar in september 40 jaar, een mooie aanleiding om kennis met ons te maken.

Aantal leden: 80
Contributie: Euro 25,00 per jaar
We komen elke 3e dinsdagavond van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur.

WAT STELT ONS EMBLEEM VOOR ?
Het zijn gestileerde vrouwenfiguren die de afdelingen symboliseren.
De cirkel staat voor de ronde vergadertafel en symboliseert overleg en onderling gelijkwaardig verbondenheid.

DE DOELSTELLING VAN HET KATHOLIEK VROUWEN GILDE:
Het KVG is een eigentijdse vrouwenorganisatie: het staat open voor alle vrouwen van alle leeftijden die streven naar een persoonlijke ontplooiing in contact met anderen.
Het KVG wil een ontmoetingsmogelijkheid zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in gezin, kerk en samenleving.
En daar aan, waar nodig, een positieve bijdrage te leveren.

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter.            : Janny Bits Jongsma tel. 06-25544194
Secretaris.            :  Annie Kuipers.            tel. 0515-427430
Penningmeester. :  Esther Walta              tel. 0515-423940
Bestuurslid           :  Lenie ten Have          tel. 0515-414414
Bestuurslid           :  Elselien Groeneveld  tel. 0515-415217

Mededelingen KVG Sneek