Skip to content

KVG – Katholiek Vrouwengilde van Sneek stelt zich voor

KVG - Katholiek Vrouwengilde van Sneek

KVG – Katholiek Vrouwengilde Sneek
Aantal leden: 70
Contributie: Euro 25,00 per jaar
We komen elke 3e dinsdagavond van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur.

WAT STELT ONS EMBLEEM VOOR ?
Het zijn gestileerde vrouwenfiguren die de afdelingen symboliseren.
De cirkel staat voor de ronde vergadertafel en symboliseert overleg en onderling gelijkwaardig verbondenheid.

DE DOELSTELLING VAN HET KATHOLIEK VROUWEN GILDE:
Het KVG is een eigentijdse vrouwenorganisatie: het staat open voor alle vrouwen van alle leeftijden die streven naar een persoonlijke ontplooiing in contact met anderen.
Het KVG wil een ontmoetingsmogelijkheid zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in gezin, kerk en samenleving.
Bij KVG krijg je een persoonlijke ontplooiing met onderling gelijkwaardig verbondenheid. Ontdek wat KVG jou kan geven met haar sociale activiteiten!
En daar aan, waar nodig, een positieve bijdrage te leveren.

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter.            : Janny Bits Jongsma tel. 06-25544194
Secretaris.            :  Lenie ten Have          tel. 0515-414414
Penningmeester. :  Esther Walta              tel. 0515-423940
Bestuurslid           :  Annie Kuipers.          tel. 0515-427430
Bestuurslid           :  Anna Mous tel. 0515-425806

KVG – Katholiek Vrouwengilde Sneek

Mededelingen KVG Sneek