de Parochie

Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200

Links

Katholieke kerk

Bisdom Groningen-Leeuwarden – www.bisdomgl.nl
 

Voor jongeren

Jongerenplatform Bisdom Groningen Leeuwarden
   
The Making of The Passion 2014 op YouTube
   
Jong Katholiek
   
Taizé
 

Voor ouderen

KBO – Katholieke Bond voor Ouderen

Nieuws en informatie

Geloven thuis – voor jonge gezinnen met kinderen
   
IGNIS – Tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving
   
Katholiek.nl – voor surfende katholieken   ( voorheen: Isidorusweb )
   
Liturgische kalender
   
RKK
   
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland – Officiële site

Hulp + Recht – meldpunt seksueel misbruik R.K. Kerk

 

Over de Bijbel

De bijbel in de Nederlandse cultuur
   
De Willibrordbijbel
   
Download de bijbel – download de bijbel, ook voor de gesproken versie van de bijbel
   
Katholieke Bijbelstichting

 

Varia

Het nieuwe Onze Vader 

Gevangenispastoraat
   
KBO – Katholieke Bond voor Ouderen
   
Kerkbalans
   
Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) – vereniging voor kerkmuziek in de R.K.Kerk
   
R.K.Diaconie

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.