Skip to content

De achter grond kleur van deze site wordt steeds aangepast aan de liturgische periode,
wit – goud – paars – groen – rood -roze

WIT / GOUDGEEL

De kleur wit is de liturgische feestkleur en mag daarom ook zilver- of zelfs goudkleurig zijn. Wit wordt gebruikt voor de feesten van Christus, in de Kersttijd (t/m Driekoningenzondag), op Witte Donderdag, in de Paastijd, in de tijd na Pinksteren (Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag t/m vrijdag Hoogfeest van het H. Hart van Jezus), en op feesten en gedenkdagen van de heilige maagd Maria, van de heilige engelen en op de gedenkdagen van heiligen die geen marteldood gestorven zijn.

Betekenis
– Wit staat voor de zuiverheid, reinheid en onschuld, terwijl goud staat voor de overwinning, heerlijkheid en puurheid.

Kleur nr. #f2b635

PAARS

 

De liturgische kleur paars wordt gebruikt in de Advent de tijd vóór Kerstmis, en de Veertigdagentijd de tijd vóór Pasen en bij diensten van de uitvaart en op Allerzielen.
Alleen bij de uitvaart van kinderen die hun zevende levensjaar nog niet bereikt hebben (\’engelenmis\’), wordt een wit kazuifel gebruikt.
Men draagt ook een paars kazuifel bij de Kruisdagen (de drie dagen vóór OLH Hemelvaart) en de Quatertemperdagen.

Betekenis
– Paars is de kleur van boete en soberheid.
 
Kleur nr. #8c74a6

GROEN

De kleur groen wordt gebruikt voor de gewone zondagen door het jaar, alsmede voor de gewone weekdagen, kortom voor alle dagen dat er geen bijzondere feest- of herdenkingsdag is.

Betekenis
– Groen is de kleur van de hoop en kan in de liturgie worden gezien als kleur van het toeleven, van het toegroeien naar de eerstvolgende bijzondere feest- of gedenkdag.

Kleur nr. #33b80b

ROOD

De liturgische kleur rood wordt gebruikt op Palmzondag, op Goede Vrijdag, op het feest van Pinksteren (Vigilie van Pinksteren, 1e en 2e Pinksterdag), op de gedenkdagen van de heiligen die een marteldood gestorven zijn, alsmede bij de uitvaart van de Paus.

Betekenis
– Rood staat zowel voor het bloed van de martelaren als voor het vuur van de Heilige Geest.

Kleurn nr. #fa220f

ROZE

De kleur roze mag op zondag Gaudete (derde zondag van de Advent) en zondag Laetare (vierde zondag van de vastentijd) gedragen worden.
Daarnaast mogen op bijzondere feestdagen feestelijke kerkelijke gewaden (= roze) worden gedragen, ook al wijkt de kleur af van die voor de betreffende dag. Hiervoor kan de lokale bisschoppenconferentie aanvullende regels opstellen.


Betekenis
Roze is een mengsel van paars en wit. Roze wordt gebruikt in een periode van boete (paars), maar binnen die boete periode toch een beetje feestelijk (wit). Bijvoorbeeld om de nadering aan te geven van Kerstmis of Pasen.

Kleur nr: #f08bd3

achtergrond kleur liturgische periode