Lucas Foekema naar H. Antonius van Paduaparochie

5 februari 2017

Drs. L.L.A. (Lucas) Foekema (1960) is met ingang van 1 maart benoemd tot pastoraal werker in de H. Antonius van Paduaparochie die de locaties Sneek, Roodhuis, Blauwhuis en Heeg omvat.

Lucas FoekemaLucas Foekema werkte sinds 2011 in de H. Christoffelparochie die locaties heeft in Joure, Sint Nicolaasga, Lemmer, Balk, Bakhuizen, Sloten en Woudsend.

Om de overgang voor de H. Christoffelparochie en voor pastoraal werker Foekema geleidelijk te laten verlopen wordt hij in de periode van 1 maart tot 1 juli 2017 voor twee dagen in de week vanuit de H. Antonius van Paduaparochie gedetacheerd zal bij de H. Christoffelparochie.

Voordat Lucas Foekema in 2011 naar de H. Christoffelparochie kwam, was hij werkzaam in de parochie van Leeuwarden, en de parochies van Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie en Dronryp. Lucas Foekema is gehuwd en woonachtig in Bolsward.