Terug van weg geweest: het Leerhuis

Goed nieuws voor wie de maandelijkse bijeenkomsten van het Leerhuis gemist heeft.

Op woensdag 2 juni 2021 om 13.30 is het Leerhuis weer gestart. De volgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 7 juli. Allen die reeds eerder aanwezig waren, en ook allen die wel eens willen weten wat het Leerhuis inhoudt zijn van harte welkom.

Wat is het Leerhuis?

In het leerhuis willen wij nader kennis maken met de bijbel, de bron van onze geloofsovertuiging. In kleine groepen willen we lezen en luisteren naar dit boek dat een boodschap voor ons wil zijn.

Om boodschap te kunnen zijn vraagt dit boek om persoonlijke kennismaking. Kennis maken met de mensen waarover dit boek gaat, met de woorden die van hen en over hen in de loop van de geschiedenis van het volk der Joden ontstaan.

In hun geloofstraditie staan ook wij, gelovigen die zich Christen zijn gaan noemen, naast een Jood, Jezus Christus uit Nazareth.

In het leerhuis willen wij al samen lezende onszelf gaan herkennen in de ervaringen van mensen die in de Bijbel aan het woord komen en proberen te verstaan wat de bijbel in ons leven, onze gemeenschap betekent.

 

20200531Logo.JPG

Dit bericht is zichtbaar tot 08 July 2021