Maatschappelijke stage bij de Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

Doel van de maatschappelijke stage is jongeren van 14 tot 16 jaar nauwer bij de samenleving te betrekken en te laten ervaren hoe de samenleving draait, mede dankzij vrijwilligerswerk. Deze stage is verplicht voor alle leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO. De scholen vragen van de leerlingen 30 uur vrijwilligerswerk te doen, meestal in hun vrije uurtjes.

De Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek, biedt twee soorten maatschappelijke stages aan, namelijk:

Lint stage
De leerlingen draaien mee in de activiteiten van een werkgroep van de parochie, of assisteren met regelmaat als vrijwilliger bij een terugkerende activiteit. Bijvoorbeeld assisteren bij de kindernevendienst.

Korte stage
De leerlingen helpen mee bij de voorbereiding en/of uitvoering van een of meerdere eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld: ontmoetingsdagen, bezorgen boekjes

Contactpersonen: Renate Dümmer en Jetty Sipma: email:

Je kunt de MAS vacatures ook vinden op www.keiindemaatschappij.nl