Martinikring seizoen 2023-2024

De martinikring is een oecumenische gespreksgroep van de PKN-kerk in Easterein, de Doopsgezinde gemeente in Itens en omgeving en de R.K.-kerk in Reahûs.

Thema voor het komende seizoen is: Wie is jouw (Bijbelse) held? We willen verhalen delen over wie een held of belangrijke figuur voor je is. Niet zomaar wie je interessant vindt, maar hoe die persoon verbonden is met je eigen levensverhaal. Want vaak worden door de eigen levenservaringen verhalen en de persoon die daarin een hoofdrol speelt betekenisvol. Het zal inspirerend zijn hierover na te denken voor jezelf en dat te delen met anderen – zoveel als je kunt of wilt. Het zal vast verrassend zijn en inzicht geven in jezelf, in je leven en in het verhaal.

Op 19 november is er de gelegenheid het toneelstuk over de vrouw van Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer. Wie was zij? Dit toneelstuk is geschreven en wordt gespeeld door Korneel Roosma. De titel is Ontmoeting met gevolgen.

Er is niet veel bekend over de vrouw van Menno. Korneel Roosma heeft er daarom voor gekozen te vertellen vanuit het perspectief van een verre nazaat, een vrouw die terugkijkt op haar leven als predikant in een doopsgezinde gemeente. Het stuk raakt zo ook haar eigen leven. Voor deze voorstelling wordt een entree gevraagd.