MOV – MEEDENKERS GEVRAAGD

Missie Ontwikkeling Vrede

Dit is meestal na de zomer en in het begin van het nieuwe jaar. Er zijn dan een aantal zaken die we met elkaar moeten bespreken om alles op één lijn te houden. Zo wordt in het najaar besproken voor welk adventsactie project we gaan kiezen en in het begin van het jaar gaat het vooral over de komende vastenactie met daarbij de sobere maaltijd. Deze wordt ieder jaar georganiseerd door een andere locatie. De mensen die komen en deelnemen aan de maaltijd mogen een eigen bijdrage geven
wat ten goede komt aan het vastenactieproject van dat jaar.

Het is de moeite waard om met alle locaties van onze parochie bij elkaar te zijn. Het geeft een gevoel van saamhorigheid. Na de sobere maaltijd wordt de viering van witte donderdag gehouden. Er is een mogelijkheid om in plaats van het landelijke project van de vastenactie, te kiezen voor een eigen project. Zo zullen we dit jaar ons inzetten voor het project Tabir uit Pakistan.

Hier is veel werk aan vooraf gegaan. Een eigen doel wordt ingediend bij de stichting vastenactie en moet aan veel voorwaarden voldoen. Dit moet vervolgens worden goedgekeurd door een commissie, voordat wij er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen in de parochie.
Het project Tabir is opgezet door Venus Andrews, zelf afkomstig uit Pakistan. Zij zet zich in voor een school in haar geboorteplaats.
Tijdens de vastenperiode wordt landelijk een pelgrimstocht georganiseerd, hier doe ik jaarlijks aan mee. Het is een tocht van drie dagen. Overnachten doen we op verschillende locaties, zoals bijvoorbeeld in een klooster of een ander soort logeergelegenheid. Het is mogelijk om mij via de site van de vastenactie te sponsoren. Mijn plan is om dit jaar weer mee te lopen en het geld wat gedoneerd wordt komt dan ten goede van het project Tabir.

Ik ben nu bijna 10 jaar actief in deze werkgroep en het geeft mij veel voldoening. Soms lijkt het een druppel op de gloeiende plaat, maar wanneer er helemaal niets gebeurt, zal er ook niets aan de problematiek in de wereld veranderen, al begrijp ik dat het in deze tijd van financiële krapte voor menigeen moeite kost iets bij te dragen, maar meedoen in onze werkgroep kost geen geld.
Samen met Johan Elzinga, die ook alweer bijna 8 jaar meedraait, zouden wij het zeer op prijs stellen dat er nieuwe mensen en daarmee nieuwe inspiratie ons komt ondersteunen.

Andere ideeën geven een heldere kijk op ons werk en wie weet wordt de werkgroep weer nieuw licht ingeblazen!
De problemen in de ontwikkelingsgebieden moeten aandacht blijven krijgen, het is zo hard nodig. Het zou fantastisch zijn wanneer meer mensen zich hiervoor willen inzetten.
Wilt u meer weten over ons werk? Bel mij gerust en ik kan er –meestal- het nodige wel over vertellen.

Jeanette Hoekstra, 06 26772047

-Een boom groeit niet harder als je er bij gaat zitten-

Dit bericht is zichtbaar tot 28 februari 2023