NOODOPROEP VAN HET ZIEKEN – EN OUDEREN COMITE SNEEK

Zoals gewoonlijk wordt er voor de Kerst gecollecteerd zodat wij de zieken en ouderen en de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken met de Kerst een leuke attentie kunnen bezorgen.
We gaan er van uit dat onze lopers in Sneek gewoon op pad gaan, maar vrije giften natuurlijk van harte welkom.
Vooral omdat er tot nu toe al drie keer niet is gelopen kunnen we uw gaven extra goed gebruiken om dit goede werk door te kunnen laten gaan.

Dus als het kan en mogelijk is graag een vrije gift.

Het rekening nummer is: NL57 RABO 0359522351
ten name van: Rooms Katholieke Parochie Heilige Antonius van Padua


Alvast veel dank voor uw meeleven en het brengen van licht van Kerstmis op vele plekken in onze parochie!

Pastoor Peter van der Weide

Dit bericht is zichtbaar tot 17 januari 2022