OECUMENISCHE GESPREKSGROEP REAHÛS EN OMKRITEN

Sint Martinus Roodhuis

Ook dit jaar zal de Martinikring weer bij elkaar komen. De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep van de
PKN kerk in Easterein, de Doopsgezinde Gemeente in Itens en omgeving en de R.K. Kerk in Reahûs. Elk jaar komt de kring een aantal morgens bij elkaar. De onderwerpen zijn heel verschillend. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld over muziek en wat muziek met ons doet. Ook
hebben we het met elkaar gehad over de geschiedenis van ons kerkgebouw. Dit jaar willen we stil staan bij mensen die ons inspireren.

De volgende bijeenkomst is op donderdagmorgen 16 februari in de grote kerk te Easterein

U bent van harte welkom.
Ds. Nicolette Vlaming, Ds. Flora Visser-Enkhuizen, Pastor Lucas Foekema

Dit bericht is zichtbaar tot 17 februari 2023