OPVOLGER COÖRDINATOR PROJECT BUDGETMAATJES

Per 1 februari is Kees benoemd als pastoraal werker (0.33 fte) bij de Zalige Titus Brandsma parochie. We proberen zijn taken zo snel mogelijk over te dragen waaronder die van coördinator van het project Budgetmaatjes. Daarom is het PCI bestuur heel blij op zo’n korte termijn hiervoor een enthousiaste opvolger te hebben gevonden in de persoon van Mw. S(andra) Kwakman. Geboren en getogen Brabantse, sinds 2002 woonachtig in Roodhuis en daarmee in ons werkgebied (een voorwaarde). Voor velen een goede bekende in onze parochiegemeenschap. Een ervaren budgetmaatje sinds 2015 met ca. 20 koppelingen met mensen in een problematische schuldensituatie. Het PCI bestuur heeft kort na de benoeming van Kees aan Solidair Friesland – in de persoon van Jan Bosman – opdracht gegeven een mogelijke kandidaat voor te dragen. In de vergadering van 29 april heeft het bestuur nader kennis gemaakt met Sandra en unaniem besloten met haar aanstelling in te stemmen. Inmiddels heeft Sandra de eerste contacten met de gemeente, budgetmaatjes, het Sociaal Collectief en andere instanties gelegd en kan na het Corona tijdperk het project weer voluit tot ontplooiing komen. Wij wensen Sandra en haar team veel succes! Over de invulling van haar werk leest u binnenkort meer.

Bestuur PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Dit bericht is zichtbaar tot 01 July 2021