OPVOLGING KEES IN ‘DIACONAAL CENTRUM SNEEK I.O.’

Per 1 februari is Kees benoemd bij de Zalige Titus Brandsma parochie. In het laatste parochieblad heeft Sandra Kwakman zich voorgesteld als de nieuwe budgetmaatjescoördinator.
Voor het aandeel van Kees in de plannen voor het realiseren van één Diaconaal Centrum is nog geen invulling aangegeven. Eerder schreven we al over de Loodsboot. De Loodsboot is buiten een eigenstandige aanloopplek, ook een onderdeel van een groter plan geworden, te weten de realisatie van één Diaconaal Centrum in Sneek. Kees is mede door het Loodsbootproject deelnemer geworden van een structureel overleg met Stichting de Schuilplaats (eetgelegenheid) en Stichting de Herberg (nachtopvang, slaapplaats).
Beide stichtingen zoeken een nieuw onderkomen. De gemeente wil hierbij helpen, maar stelt de voorwaarde, dat de stichtingen gaan samenwerken, inclusief de Loodsboot. Ook heeft de gemeente aan het Loodsbootproject een subsidie verstrekt met als belangrijkste doel: samenwerking met en coördinatie van inloopplekken in Sneek.
Doel van het overleg is beleid te formuleren en de mogelijkheden te bekijken om in een gezamenlijke huisvesting hun activiteiten te bundelen. Het uiteindelijke doel is: het creëren van een plek als plaats van geborgenheid, van hoop en ondersteuning voor hen die zich reddeloos wanen. Gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid is gewenst maar het moet wel mogelijk zijn. Voor deze samenwerking is het noodzakelijk dat de verschillende betrokken Stichtingen, (ontstaan uit de diverse kerkgemeenschappen) weliswaar met behoud van hun eigen identiteit, maar wel met het opgeven van de eigen zelfstandigheid, de bereidheid en de gedrevenheid hebben om te komen tot en te willen investeren in een nieuw gezamenlijk initiatief.
Na het vertrek van Kees is het bestuur van de PCI, in de persoon van de heer Adrie Hegie zelf vertegenwoordigt bij dit overleg. De heer Jan Bosman van Solidair Friesland ondersteunt ons bij deze besprekingen. En: onze parochie heeft zelf een lid in het dagelijks bestuur van Stichting de Herberg in de persoon van dhr. W(illem) Nicolaij.
Het bestuur van Stichting de Herberg heeft dit voorjaar ook een toekomstvisie opgesteld.
Op de gemeentelijke achtergrond speelt mee dat bij de nieuwe aanbesteding van de WMO 2022 er een grotere rol lijkt weggelegd voor het voorliggend veld en daarmee ook voor de kerken. De gemeente ziet de inbreng van de kerken in de samenleving als waardevol en een voorbeeld van hoe de kerk een positieve bijdrage kan leveren aan de participatie samenleving.
Voor de huisvesting zijn de nodige locaties reeds de revue gepasseerd, maar het is een belangrijk agendapunt onder welke voorwaarden er voldoende gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid is. Ondertussen is de aanlooplocatie de Loodsboot open voor de medemens op maandag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur. Wij houden u op de hoogte.

Bestuur PCI (Parochiële Caritas Instelling)