Skip to content

Het Maarschalkerweerd-orgel in de Sint Martinuskerk - Sneek

Het Maarschalkerweerd-orgel

\"Maarschalkerweerd_Sneek\"Het hoofdorgel in de Sint Martinuskerk Sneek is gebouwd in 1891 door de Utrechtse orgelmaker Maarschalkerweerd & Zoon. 
Maarschalkerweerd was een leerling van Jonathan Bätz. Zijn eerste orgels tonen Bätz\’ invloed. Al snel ontwikkelt Maarschalkerweerd een eigen stijl, met vrijstaande speeltafels en overblazende fluiten. Hij had oog voor ontwikkelingen in het buitenland: hij volgde het voorbeeld van Cavaillé-Coll door Barkermachines, verschillende winddrukken en orkestraal georiënteerde disposities toe te passen. Het orgel in Sneek toont deze Franse invloed. In de jaren 1890 begon Maarschalkerweerd in meer op de Duitse orgelbouw georiënteerde stijl te bouwen, met onder meer buizenpneumatiek.
De bouwer leverde veel orgels aan de RK kerken in Nederland. Het orgel is bekostigd uit een erfenis van Edon Jansz. Hollander, die zijn gehele vermogen aan de St. Martinusparochie naliet.
Aan het eind van de 19e eeuw bouwde Maarschalkerweerd een drietal orgels met een Frans-symfonische inslag.
Dit waren in 1891 de orgels voor het concertgebouw te Amsterdam en Sneek St. Martinus (gelijktijdig gebouwd) en in 1893 Delft St. Joseph, thans Maria van Jesse.

Het Sneker orgel was met zijn 27 registers, verdeeld over twee klavieren en vrij pedaal, het kleinste van deze drie, maar is wel vrijwel gaaf bewaard gebleven, de andere twee hebben de nodige veranderingen ondergaan.
In 1891 kon op 26 februari het orgel in gebruik worden genomen. Aangezien de kerk met een travee verlengd zou worden, kwam het orgel te staan in een voorlopige kast tegen de westelijke sluitmuur. De kerk is nooit voltooid en het orgel bleef in zijn voorlopige opstelling gehandhaafd. In het verleden is het orgel diverse malen met de ondergang bedreigd, maar het bleef bij praten daarover. Men heeft er bijna 40 jaar niets aan gedaan en dat is de redding van het orgel gebleken.

Toen in 1984 pastoor Van Ulden in de Sint Martinusparochie aantrad heeft hij de waarde van het instrument onderkend en de aanzet tot herstel gegeven. Na het nodige lapwerk om het orgel weer aan de gang te krijgen volgde een opknapbeurt door orgelmaker Wim te Groen uit Sneek, die het nodige achterstallige onderhoud verrichtte.
De in 1984 in dienst gekomen organist Frits Haaze begon het orgel concertmatig te gebruiken, zo kwam het instrument weer in de belangstelling te staan Een algehele restauratie werd voorbereid Hiervoor werd als adviseur Jan Jongepier aangetrokken en de firma Flentrop te Zaandam heeft vanaf het najaar 1995 tot maart 1997 het orgel gerestaureerd. 
Nadat het orgel door Flentrop is gerestaureerd, blijkt de klankarchitectuur hoogst interessant te zijn. Bijvoorbeeld: de boventoonrijke klank van de Prestant 8 en de Octaaf 4 vormen de basis voor de Mixtuur. Quint 3 en Octaaf 2 klinken wat ronder en zorgen daarmee voor de aansluiting van de Cornet. De verbinding tussen Hoofdmanuaal en Zwelwerk kan worden gerealiseerd met behulp van deze minder intensieve Hoofdmanuaalklank

Het orgel is nu weer in de staat van 1891 en mag zich verheugen in een stijgende populariteit. Niet alleen de parochie is er trots op, maar in het concertcircuit wordt het door menig organist uit binnen- en buitenland graag bespeeld.

Er worden geregeld concerten gegeven op het orgel.

 

Het Koororgel in de Sint Martinuskerk - Sneek

 

\"koororgel\"De kerk beschikt sedert 1980 over een koororgel gebouwd door de (inmiddels niet meer bestaande) fa. Jos Vermeulen te Alkmaar.
Het koororgel heeft 1 klavier en 6 registers.
Het wordt elke zondag ter begeleiding van de zang gebruikt.