Skip to content

Heeg

Over locatie Heeg

Over locatie Heeg

De parochie Heeg heeft een oude traditie, terug te vinden in oude geschriften tot in de twaalfde eeuw. De parochiekerk bestaat sinds 1876.

Om medeverantwoordelijkheid over de parochie in de eigen geloofsgemeenschap neer te leggen, hebben we gekozen voor een parochiebestuur waarin de vier belangrijkste disciplines; liturgie, diaconie, catechese en parochieopbouw vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kennen we vele werkgroepen. Op elke eerste donderdag van de maand is er de vergadering van het parochiebestuur.

Tussendoor is er overleg met werkgroepen voor zover dat nodig is. Samen werken we er hard aan om het hart van de parochie van Heeg sterk en kloppend te houden! Samen willen we proberen om de boodschap van Christus gestalte te geven.

Gestalte kunnen we die geven door samen te komen in de vieringen. Minimaal twee keer per maand is er een eucharistieviering. In de andere vieringen gaat de pastoraal werker voor in een woord-en communieviering.

Met de werkgroep liturgie, proberen we regelmatig thematische vieringen te verzorgen. De meeste vieringen worden ondersteund door het St. Ceciliakoor en een paar keer per jaar door gelegenheidskoor de Bonte Sjongers.

Een enkele keer is er een gastkoor.

Ook het oecumenisch denken wordt gevierd in de vesper, zes maal per jaar op zondagavond. Daarnaast komen de kerken van Heeg samen op tweede Kerstdag en tweede Paasdag en de tentdienst tijdens de dorpsfeesten.

Gestalte aan de boodschap van Christus, geven we ook, door ons omzien naar elkaar. De wijkcontactpersonen proberen in hun wijk namens de parochie te delen in vreugde en verdriet. De diaconie zorgt dat we ons binnen en buiten de parochiegrenzen medeverantwoordelijk voelen voor elkaar.

Gestalte aan de boodschap van Christus geven we in de catechese. Catechese rond doop, eerste Heilige communie en vormsel, voorbereiding op het huwelijk. Ook is er catechese voor de jongeren, ook wel de Parka (PARochie KAtechese) genoemd.

Gestalte geven aan de boodschap van Christus ervaren we ook in de gewone dingen die steeds maar weer opnieuw gedaan worden. Het onderhoud van de kerk, de tuin, het Trijel√Ľk (ons parochieblad), zoveel bezigheden waardoor alle

radertjes van een parochie goed blijven draaien. Door de inzet van zoveel vrijwilligers kan de parochie blijven draaien!

Deze parochiegids wil u helpen om inzicht te krijgen over wat er zich afspeelt in de parochie en wie daar verantwoordelijk voor zijn en daarover bereikbaar.

Elke parochiegids is gedateerd. Dit is een momentopname van nu! Wij hopen dat deze parochiegids bij mag dragen aan het wegwijs worden in de parochie en het welkom voelen in de parochie.

Parochiebestuur St. Josephparochie