Sneek

Agenda Sneek

Vieringen en activiteiten

mei 2019

datum/tijd evenement

maandag - 27 mei

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 28 mei

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 28 mei

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


woensdag - 29 mei

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


woensdag - 29 mei

Sneek 15:00 Woord- en Communieviering

Skûlplak It, – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. J. Mulderdonderdag - 30 mei

Sneek 10:00 Eucharistieviering - Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Gezamenlijke viering locaties Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek
m.m.v. de Kathedrale Koorschool Sint Bavo uit Haarlemvrijdag - 31 mei

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

jun 2019

datum/tijd evenement

zaterdag - 01 jun

Sneek 19:00 Woord- en Communieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


zondag - 02 jun

Sneek 09:45 PKN Viering

Wumkeshûs, Dr. – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. D.O. Verbeek, Ternaardzondag - 02 jun

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: pastoor J. Huismanzondag - 02 jun

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

m.m.v. het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud zal worden gezongen:

  • Paus Johannesmis van Jan Vermulst
  • Das Gebet des Herrn van Franz Schubert


zondag - 02 jun

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: drs. K.J. ten Nijenhuismaandag - 03 jun

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 04 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 04 jun

Sneek 15:00 PKN Viering - Heilig Avondmaal

Noorderhoek, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: ds. E.J. Heftingdinsdag - 04 jun

Sneek 15:00 PKN Viering - Heilig Avondmaal

Parkflat, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: ds. J.W. Nieboerwoensdag - 05 jun

Sneek 09:30 Bonifatiusviering - Eucharistie

Bonifatiushuis, kapel, Sneek

m.m.v. de Bonifatiuscantorij

N.B. Let op gewijzigde aanvang!donderdag - 06 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


vrijdag - 07 jun

Sneek 19:00 Eucharistieviering - 1e vrijdag van de maand

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


zaterdag - 08 jun

Sneek 10:00 Eucharistieviering - Huwelijksmis / doopfeest

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Huwelijksmis van Anton en Kimberly Brenninckmeyer – Whyte en H. Doopsel van hun kinderen Carl, Jolie en Ethenzaterdag - 08 jun

Sneek 10:00 Woord- en Communieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


zondag - 09 jun

Sneek 10:00 Hoogfeest van Pinksteren PKN - Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek


zondag - 09 jun

Sneek 11:00 Hoogfeest van Pinksteren - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

m.m.v. alle koren

Onder voorbehoud zullen zij onder meer zingen:

  • (delen uit) de Missa Brevis in C KV 259 van Wolfgang Amadeus Mozart
  • het Heer ontferm U van Strategier
  • het Titus Brandsmalied van Chris Fictoor
  • het Halleluja van Händel, bewerking van Felicity Goodwin voor SAB


maandag - 10 jun

Sneek 09:30 Eucharistieviering - 2e Pinksterdag

Bonifatiushuis, kapel, Sneek

m.m.v. de Bonifatiuscantorij

N.B. Gewijzigde aanvangstijd!dinsdag - 11 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


woensdag - 12 jun

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


donderdag - 13 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Feestdag van de H. Antonius van Padua, patroon van onze parochievrijdag - 14 jun

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.