Pastoor Van der Weide zegent oliebollen en brengt ze zelf rond.

De zegen redt zich wel, die vindt zijn weg naar alle oliebollen in Sneek

Pastoor Peter van der Weide van de Sint Antonius van Paduaparochie in Sneek bracht gisteren duizend oliebollen langs bij parochianen, tegen de eenzaamheid. Maar niet voordat hij ze had gezegend.

Bron: Geert Veldstra, Friesch Dagblad 30-12-2020

 oliebollen.jpg

,,Heer, ik vraag Uw zegen voor dit product en de mensen die dit krijgen”.

Met deze woorden en een paar spetters van de wijwaterkwast zegent pastoor Peter van der Weide de oliebollen bij bakbedrijf Venemafood in Sneek.

Zijn woorden komen amper boven het gepruttel en gestamp uit van de bakmachines, die tot en met morgen 24 uur per dag draaien, en de wijwaterdruppels besprenkelen slechts een paar oliebollen, maar dat maakt volgens de pastoor niet uit.

,,Het gaat om de boodschap en de zegen vindt vanzelf zijn weg wel naar de andere oliebollen. Die redt zichzelf wel.”

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Van der Weide oliebollen zegent. ,,Ik ken zo geen ander voorbeeld van andere pastoors die nu oliebollen zegenen, maar er wordt zoveel gezegend. Het belangrijkste is ook niet dat de mensen deze oliebol gaan opeten, maar dat ze weten dat er aan hen wordt gedacht.”

Helaas ging de samenzang niet door en toen besloot ik om toch oliebollen langs te brengen, zodat mensen nog een gevoel van samenzijn krijgen

De vorige keer was alweer jaren geleden. Hij kwam dit jaar op het idee om oliebollen te zegen toen de kerstsamenzang ‘Heel Sneek zingt kerstliederen’ vanwege corona niet doorging. De samenzang in de katholieke kerk van Sneek zou dit jaar voor de vijfde keer gehouden worden. ,,Normaal gesproken krijgen de mensen dan ook een oliebol. Helaas ging de samenzang niet door en toen besloot ik om toch oliebollen langs te brengen, zodat mensen nog een gevoel van samenzijn krijgen. Dit is voor velen toch een eenzame tijd.”

Waarderen

De pastoor brengt duizend oliebollen bij 25 adressen van leden van de Sint Antonius van Paduaparochie. Hij komt zowel bij woonzorgcentra als bij mensen thuis. De eerste lichting is bestemd voor het Teatskehûs in Blauwhuis. Bewoner Johannes Rijpma kan de actie van de pastoor wel waarderen. ,,It is moai om wat ekstra omtinken te krijen, want wy hawwe wol wat in stille Kryst hân.”

Rijpma woont inmiddels een paar jaar in het Teatskehûs. Hij verloor drie jaar geleden zijn vrouw aan alzheimer. De zegening is voor hem een mooi gebaar. ,,Ik bin katolyk en bin it wend dat der dingen segene wurde.”

Hij vertelt hoe dat vroeger op de boerderij ging. ,,As wy eartiids yn de maitiid de kij wer yn it lân loslieten dan joegen wy se earst ek de segen. Dan sette ús mem in bakje mei wijwetter klear en joech ús heit de kij de segen foar in fruchtber nij jier mei in tûkje út tsjerke fan Palmsnein. De segeningen passe by ús libben. Dit is hiel moai.”

Foto’s: Simon Bleeker, Henk van der Veer, Willem de Vries en Renate Dümmer.