Pastor Lucas Foekema vertelt speciaal voor de schoolkinderen over Palm Pasen en Opstaan

20200124Foekema.JPG

Dit jaar kon pastor Foekema niet naar de Blauwhuister St Gregoriusschool om over de Pasen te vertellen.

Maar kregen ze ‘les’ via Facebook filmpjes.

Zie https://www.facebook.com/jubileumsintvitusblauhus

  • 21 maart over het maken van Palmpasen Stokken
  • 28 maart een mooi verhaal over Licht Liefde en Vriendschap

Zalig Pasen

Locatieraad Sint Vitus Blauwhuis