Skip to content

Pastoraal team

PASTORAAL WOORD

Welkom op de website van onze Sint Antonius van Paduaparochie.
In deze tijd van moderne communicatiemiddelen is een website de gewoonste zaak van de wereld.
Zo kun je vanaf je stoel een parochie bezoeken en kijken wat daar zoal te doen is.
Dat is mooi. Zo kunt u alvast een beetje in de sfeer komen van onze plaatselijke geloofsgemeenschap, maar…

Een communicatiemiddel en een website kunnen natuurlijk nooit het èchte menselijk contact vervangen. Een parochie bestaat uit “levende” mensen. Die vormen uiteindelijk de èchte website waardoor het gelovig leven gestalte kan en mag krijgen. Daarom is deze site een uitnodiging aan u om, als u in de buurt bent, of hier bent komen wonen, deel te nemen aan onze vieringen en alle andere activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Wie weet veert u beetje op en denkt u: “Kijk daar gebeurt iets wat mij aanspreekt!” Mocht dat zo zijn dan is ons doel bereikt.

Namens alle parochianen, ons parochiebestuur, de vele vrijwilligers en namens de pastoraal werker,  heet ik u daarom van harte welkom in onze Sint Antoniusparochie. In en rond onze mooie parochiekerken gebeurt veel en bevindt u zich in een zeer levendige gemeenschap. We hopen dat dit in de toekomst ook zo mag blijven. Veel mensen voelen zich hier thuis. Hopelijk bent u daar één van en mocht u daar ook nog een bijdrage aan willen leveren door uw bezoek of deelname, dan wordt onze parochie daar beslist nog levendiger van.


Pastoor Drs. Peter van der Weide

Sint Antoniusparochie

Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200