Pastoraal woord 09 februari 2019

Pastoor Peter van der Weide

DOE IETS, IN GODS NAAM

In september 1975 ging ik naar het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht, een soort conservatorium, maar dan voor katholieke kerkmusici. Ik had daarvan gehoord van mijn orgelleraar Frans Tersteeg in Bolsward en vooral van mijn muziekleraar Jacques Bos op de Middelbare School in Bolsward. Jacques Bos was daar begonnen in 1928 en maakte er het eerste lustrum mee. Vervolgens kwam hij in Leeuwarden terecht waar hij 60 jaar lang dirigent-organist was in de Bonifatiuskerk. Frans Tersteeg zag het helemaal niet zitten dat ik naar Utrecht toe zou gaan, maar ik was het vast van plan en bereidde mij in het geheim voor op het toelatingsexamen waar ik wonderwel voor slaagde. Ik zie nog zijn verwonderde gezicht toen ik daarna op les zei: ‘Dit is mijn laatste les bij u. Na de vakantie mag ik in Utrecht beginnen!’ Diep in mijn hart dacht ik: ‘Doe iets, in Gods naam’ en zie het lukte. In Utrecht kreeg ik een orgelleraar die dit gezegde ook hanteerde, Kees de Wijs. Bij het orgelspelen moest je ook leren improviseren. Wanneer je naar zijn zin te lang wachtte met spelen riep hij altijd: ‘In godsnaam doe iets. Zet desnoods je voet op het pedaal!’ Van schrik liet je dan snel een voet zakken en drukte beneden de eerste de beste toon in.

Op de Nieuwjaarsreceptie van ons vicariaat op donderdag 10 januari in de Joure luisterde ik naar een toespraak waarin de parochies werden opgeroepen om initiatieven te ontplooien met een ondertoon van: ‘In Gods naam, doe iets’.

Ik dacht bij mezelf: ‘Dat doen we toch allang!’ Graag had ik toen vernomen wat er zoal gebeurt in de diverse parochies, maar daar kwam er helaas niet van, want ik weet wel zeker dat er nog heel veel trouwe vrouwen en mannen zijn die ondanks alle negativiteit die er soms over de Kerk in de lucht hangt doorgaan om de goede Geest erin te houden. Zo hebben ook wij dit jaar in onze vijfjarige St. Antonius van Paduaparochie weer heel wat op stapel staan. Denk aan de Kruiswegwandeling door Sneek die start op Aswoensdag, de priesterwijding en de 1e H. Mis van Remco Hoogma op 18 en 19 mei, de komst van het Kathedrale Koor uit Haarlem op Hemelvaartsdag, de komst van het koor uit Ankeveen op zondag 22 maart, ons catechese programma, de grote inzet van pastor Lucas Foekema in de dorpen waar hij probeert om de jonge mensen bij elkaar te brengen. Het jubeljaar in Blauwhuis rond de 150 jarige kerk en begraafplaats en de plannen om in het komende jaar weer een diaconaal jaar te organiseren. Verder is onze diaconale opbouwwerker Kees van Kordelaar zeer actief naast al die andere vaak onzichtbare mensen in alle locaties die elke dag hun handen uit de mouwen steken om iets te doen waardoor het gelovige leven doorgaat. Zo zie je maar dat als je werkelijk iets wilt dat er heel veel kan en dat het meestal ook lukt, in Gods Naam. Zet je voet maar op het pedaal en de eerste toon gaat klinken!

Pastoor Peter van der Weide