PINKSTERACTIE: SAMEN ÉÉN MISSIE

PINKSTERACTIE:  SAMEN ÉÉN MISSIE

Gesterkt en geïnspireerd door het geloof gaan elke dag opnieuw missionarissen en missiewerkers de strijd aan tegen onrecht en armoede.
Met de Pinksteractie – de jaarlijkse collecteweek – wil WNM (Week Nederlandse Missionaris) deze bevlogen mannen en vrouwen financieel ondersteunen, opdat ze zich kunnen blijven inzetten voor hun medemens.

Zoals broeder Jan Heuft, die in Algerije werkt met gestrande vluchtelingen op hun barre tocht naar een betere toekomst. Zoals missionair werker Colinda Janssen, die zich in Liberia inzet voor moeders en kinderen, leprapatiënten en mensen die worden buitengesloten. Zoals …………………….

Dit jaar zal dat niet gaan met een collecteschaal, maar zijn er wel andere mogelijkheden.
U kunt doneren op bankrekeningnummer NL30RABO 0171 2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris of meedoen aan de digitale collecte middels haar website weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/
Van harte aanbevolen!

Werkgroep MOV