Presentatie stripboek ‘it Blauwe Hûs’

Zaterdag 12 september ‘s morgens 10 uur wordt in de Sint Vituskerk van Blauwhuis het
Friestalig historisch stripboek ‘It Blauwe Hûs’ van tekenaar Skelte Braaksma gepresenteerd.

EPSON MFP image

De strip vertelt de geschiedenis van het dorp Blauhûs aan de hand van twee personages die elkaar elke eeuw weer tegen komen.
Zij maken alle grote momenten van het dorp mee, zoals overstromingen, de drooglegging van de Sensmeer (1630) tussen Greonterp
en de Hemdijk en de tijd dat het polderhuis met blauw dak – nu verzorgingshuis It Teatskehûs – dienst deed als schuilkerk.

Maar ook de evolutie in de kerk, de melkstaking in de oorlog en dorpsfeesten zoals carnaval en de Merke staan er in.

Het landschap verandert langzaam tijdens het verhaal, want de tijd heeft in Blauhûs niet stilgestaan.

Na een intervieuw met tekenaar Skelte Braaksma neemt Bert de Jong van ‘Wurkgroep Historisch Blauhûs’ het 1e exemplaar in ontvangst.

Daarna is het boek te koop en gaat Braaksma signeren.

Eerder werk van tekenaar Skelte Siweris Braaksma zijn onder andere de historische stripboeken Fete en Magnus.
Het oorspronkelijke idee voor het uitgeven van een strip ontstond in 2018 tijdens een ‘Cultuur Top’ van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De presentatie is tevens het startsein voor de Monumentendag met diverse activiteiten in en bij de Blauwhuister Sint Vituskerk.

Stripboek ‘It Blauwe Hûs’ is na 12 septimber te koop in de boekhandel of fia Utjouwerij DeRyp.