Privacy-reglement PCI vermeld op deze website

Het Reglement Bescherming Persoonsgegevens voor Parochiële Caritas Instellingen of Armenbesturen van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland 

en

de Privacyverklaring Parochiele Catitasinstelling

staan nu ook op deze website.