PROTOCOL bijwonen Liturgievieringen RK kerk

Sint Antoniusparochie protocol PROTOCOL Liturgievieringen vanaf 1 juli 2020

Protocol i.v.m. Corona-maatregelen
geldend vanaf 1 juli 2020

voor de
SINT ANTONIUS VAN PADUA PAROCHIE

BLAUWHÚS – St. Vituskerk,
HEEG – St. Josephkerk,
REAHÛS – St. Martinuskerk,
SNEEK – St. Martinuskerk.


Dit “PROTOCOL Bijwonen Liturgievieringen RK kerk” is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig kunnen vieren.

ALGEMEEN

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiene – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid- bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven-risico dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.


LITURGIEVIERING

TOELATINGSBELEID

 • Drie kwartier voor aanvang van de viering gaan de deuren van het kerkgebouw open
 • Er worden niet meer dan het maximaal toegestane aantal personen toegelaten. Dit wordt geteld aan de hand van de uitgifte van groene kaartjes

HYGIËNE

 • Bij binnenkomst van de kerk handen reinigen
 • U pakt zelf een Misboekje en deponeert het geld in het daarvoor bestemde mandje
 • U pakt zelf een groen kaartje en neemt dit mee naar uw plaats. Bij het verlaten van het kerkgebouw deponeert u dit kaartje in de daarvoor bestemde bak

GASTHEER/GASTVROUW

Op aanwijzing van aanwezige gastheren/gastvrouwen:

 • U vormt een rij met anderhalve meter afstand
 • U wordt naar een plaats gebracht herkenbaar aan een gekleurde sticker
 • Er is geen ruimte voor “vaste” plekken; gezinnen en partnerduo’s mogen bij elkaar zitten, alle anderen nemen plaats op een plaats voorzien van een sticker. Dit alles op aanwijzing van gastheer/gastvrouw.
 • Na afloop van de viering wacht u bij het verlaten van het kerkgebouw op aanwijzing van gastheer/gastvrouw
 • Het verlaten van het kerkgebouw start bij de achterste bank

H. COMMUNIE UITREIKING

Op aanwijzing van de pastoor:

 • De wijze van het in ontvangst nemen van de H. Communie
 • Looproute wordt uitgelegd
 • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar

COLLECTE

U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op een tafel bij de uitgang

KOFFIEDRINKEN

Na de viering is er voorlopig geen koffiedrinken


PROTOCOL bijwonen Liturgievieringen RK kerk vanaf 01-07-2020
SINT ANTONIUS VAN PADUAPAROCHIE
BLAUWHÚS – St. Vituskerk,
HEEG – St. Josephkerk,
REAHÛS – St. Martinuskerk
SNEEK – St. Martinuskerk


Naar de homepage
Zie ook bericht bisdom Groningen-Leeuwarden