PROTOCOL SINT ANTONIUS VAN PADUAPAROCHIE LOCATIE SNEEK


geldend vanaf 26 juni 2021

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig kunnen vieren.


ALGEMEEN

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven-risico dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.


LITURGIEVIERING


AANMELDEN VOOR DE ZONDAGSE VIERING NOG VERPLICHT

• Via deze website, kik: Formulier digitaal aanmelden SNEEK – Sint Antonius van Padua Parochie (sintantoniusparochie.nl)
• Middels een aanmeldbriefje in het portaal van deze kerk
• De aanmeldingen dienen uiterlijk vrijdags vóór de zondagviering om 09:00 uur binnen te zijn
• Er worden niet meer dan 150 personen toegelaten. Dit wordt geteld aan de hand van de uitgifte van groene kaartjesGASTHEER/GASTVROUW

• Bij binnenkomst van de kerk handen reinigen
• U meldt u zich bij de gastvrouw/gastheer voor registratie
• U pakt zelf een Misboekje en deponeert het geld in het daarvoor bestemde mandje
• U pakt zelf een groen kaartje en neemt dit mee naar uw plaats
• De plaatsen zijn herkenbaar aan een groene sticker
• Bij het verlaten van het kerkgebouw deponeert u dit kaartje in de daarvoor bestemde bak
• Na afloop van de viering wacht u bij het verlaten van het kerkgebouw op aanwijzing van de gastheer/gastvrouw
• Het verlaten van het kerkgebouw start bij de achterste bank


SAMENZANG

• Voorlopig nog niet


H. COMMUNIE UITREIKING

• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar


COLLECTE

• U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op een tafel bij de uitgang of u betaalt via de
betaalzuilKOFFIEDRINKEN

• Na de viering is er in het Martinushuis gelegenheid om koffie te drinken. Na afloop van de viering
kunt u hiervoor in het portaal een oranje kaart halen